34 tips för att bli en bättre gäddfiskare.

Vi vill passa på att starta denna sida med ett första inlägg som alla sportfiskare borde läsa. Dessa fin fina tips är skrivna av Leif Engström och du finner dem även på http://www.trumman.com/fisketips.htm

 1. Fiska inte på måfå!

Den rutinerade fiskaren vet att 95 % av fisketekniken ligger i att hitta gäddan. Om han hittar gäddan på en plats så fiskar han av den ordentligt. Sedan ser han sig om efter liknande platser. Hittar han gäddan i en sydvästvänd vik, så fiskar han i nästa sydvästvända vik. Hittar han gäddan runt friliggande grynnor på 6-8 meters djup, så fortsätter han att fiska vid friliggande grynnor på 6-8 meters djup. Kommer han till en plats på morgonen som efter rådande omständigheter borde vara fångstgivande men ingenting händer, då återvänder han dit på eftermiddagen, och då brukar gäddan nästan alltid vara på plats.

2. Anteckna alltid platsen där du fått en stor gädda!

Den stora gäddan föredrar alldeles speciella viloplatser mellan jaktvandringarna. Vid en grynna kan man få en eller flera grova gäddor vid varje fisketur. Vid en annan grynna, som ser nästan exakt likadan ut, får man aldrig ett hugg. Det kan vara någon kall undervattensström, alltför låg syrgashalt eller avsaknad av kamouflagemöjligheter som skiljer den ena grynnan från den andra.

Ta alltid för vana att noggrant notera platsen där en stor gädda har huggit. Skriv upp vindriktning, belysningsförhållanden, vattentemperatur, fångstdjup, vattenstånd, barometerstånd, bete, tidpunkt på dagen och fångstdatum. Dessa anteckningar kan tillsammans med andra iakttagelser komma till god användning vid ett senare, liknande fisketillfälle.

En fångstgivande plats lönar sig att testa vid varje fisketur. När en stor gädda försvinner från en bra ståndplats ersätts hon nästan alltid av en ny i ungefär samma storleksklass.

3. Fiska i lovart där vinden ligger på!

När vinden legat på hårt i samma riktning några dagar brukar gäddorna samlas utefter lovartstränderna. Dessa dagar bör du fiska från land och alltid kasta mot vindriktningen. Detta är oerhört viktigt!

Gäddan står med huvudet vänt mot vinden och strömmen, och hon förflyttar sig fram och tillbaka utmed lovartstranden när hon söker efter lämpligt byte.

Genom att spinna in med vindriktningen får du ditt bete att gå med vinden mot stranden och gäddan. Det innebär att du närmar dig gäddan med betet på samma sätt och från samma håll som den naturliga bytesfisken närmar sig gäddan.

Metoden är mer effektiv och fångstgivande än att stanna utanför lovartstranden i en båt och kasta med vindriktningen, så att betet närmar sig gäddan bakifrån

4. Koncentrera dig totalt på varje kast!

Skillnaden mellan ett fiskeproffs och en amatör ligger i förmågan att koncentrera sig vid inspinningen av betet. Du måste koncentrera dig totalt vid varje kast! En verkligt skicklig gäddfiskare försitter aldrig tillfället att kroka en gädda. Lär dig att exakt känna och veta vad som händer med ditt bete varenda ögonblick under hela inspinningen! Du måste lära dig att kunna känna skillnaden mellan ett mycket lätt hugg och en liten touche mot en sten eller en tångruska. Själv behandlar jag allt som hugg tills jag vet vad det är. Alla buskar, stenar och även gäddor får ett hårt och blixtsnabbt mothugg. För att bli ännu snabbare och för att få bättre balans på spö och rulle så håller jag vänstra handen runt det främre spöhandtaget framför rullen under hela inspinningen. Max en av fem gäddor som är där och nafsar eller skjuter på wobblern missar jag vid mothugget. De andra fyra sitter där, stenhårt krokade! Missar du varannan gädda som hugger, då står du och sover. Missar du en av fyra, då är du snabb. Missar du en av sex, då slår du mig.

5. Variation är A och O!

Under många år hade jag en fiskekompis som alltid fiskade med Mörrumsspinnaren 18 gram i silver. Han fick gädda när gäddan var inställd på att jaga surrande, snabbt flyende, silverfärgade beten. Den framgångsrike fiskaren varierar däremot alltid sina metoder genom att metodiskt arbeta sig från grunt till djupare vatten. Han varierar inspinningshastighet och bete tills han har hittat den för dagen rätta kombinationen av bete, fisketeknik och fiskeplats. Det är ytterst sällsynt att höra denne fiskare komma hem och klaga på att gäddan inte var på hugget idag!

6. Räkna med hugg inne vid strandkanten!

Många gäddfiskare är så rädda för bottennapp att de bara kastar rakt ut från stranden och snabbt börjar spinna in betet i samma ögonblick det träffar vattenytan.

Detta ger sällan något resultat i vatten djupare än två meter. Betet kommer här att presenteras utanför gäddans blickfält och även om gäddan hör betet vill hon ogärna släppa bottenkontakten och ge sig upp till ytan för att jaga “bytet”. Det är betydligt bättre att fiska längs med stränderna tätt utefter botten och spinna in betet långsamt.

Vid fiske från land kommer nästan alla hugg inne vid strandkanten. I klara vatten är det därför bäst att öka inspinningshastigheten de sista metrarna, vilket brukar aktivera gäddan till hugg innan hon ser den fiskande.

I grumliga vatten bör inspinningshastigheten dämpas de sista metrarna. Gäddan hugger då ofta ända framme vid fötterna.

7. Fiska på grunt vatten med flytande wobbler!

Det finns många flytande wobbler att välja bland. Bomber 16A och 16J är två av de mest populära. Fördelarna med en grundgående, flytande wobbler är flera. Utan att förflytta dig kan du fiska av ett mycket större grundområde än med ett djupgående bete och wobblern fastnar inte så ofta i nate och tångruskor. Du kan också fiska av en grundflad eller en ytligt belägen grynna där djupet varierar mellan 0,5 m och 2,5 m. I mycket grunt vatten skall du spinna in din wobbler långsamt utan häftiga ryck, vilka här skrämmer mer än de lockar. Över djupare vattenavsnitt bör du spinna in wobblern snabbt och oregelbundet. Korta, dragningar med spötoppen under inspinningen varvade med spinnstopp brukar här kunna aktivera gäddan, för på djupt vatten är gäddan inte alls lika lättskrämd som på grunt. Om en gädda hugger eller missar vid hugget, då skall du inte snabbt veva in wobblern och kasta igen, utan största chansen till nytt hugg har du om du helt slutar upp att veva. Rörelsen och motståndet hos vattnet brukar ge wobblern tillräckligt liv för att aktivera gäddan till nytt hugg. Den metoden går extra fint när det blåser och då vattnet är upprört av vågor.

En stor, slug gädda brukar ibland stöta till en ytgående Bomber B16A eller Heddon “Lucky 13” med käften stängd. Oftast tror den fiskande att han haft ett hugg och missat gäddan på grund av för sent mothugg. Detta är ett stort misstag! Den rätta tekniken i denna situation är att helt upphöra med inspinningen och låta wobblern flyta upp mot vattenytan. Wobblern ska inte vevas in på några sekunder. Gör sedan några lätta dragningar med spötoppen. Gäddan brukar nästan alltid stå kvar under wobblern och bevaka den för att se vad som händer. Några lätta dragningar med spötoppen, så att wobblern rör sig i vattenytan, brukar oftast resultera i ett hårt, blixtsnabbt hugg.

8. Fiska djupt efter monstergäddan!

Får du bara smågäddor på ett ställe, då kan du nästan vara helt säker på att det inte finns några stora där. Smågäddor kan du hitta överallt i en sjö, speciellt på grunt vatten. Stora gäddor är svåra att hitta. Vill du regelbundet fånga riktigt stora gäddor då bör du fiska djupt. Du måste söka storgäddan i de djupare delarna av sjön och fiska vid de djupaste delarna av en brant, grynna eller undervattensås. Gäddor på 15 kilo och uppåt finner du oftare i vatten mellan 5 och 10 meters djup än på grundare vatten. Undantagsvis kan den stora gäddan gå grundare vintertid eller i samband med leken på våren. Vägen till goda fångstresultat av stor gädda är att regelbundet fiska med djupgående wobbler såsom sjunkande Swim Whizz och Cisco Kid och spinna in dem långsamt omedelbart ovanför botten eller mycket nära det djupast belägna vegetationsbältet. Det är just här som den stora gäddan, “monstergäddan” brukar hålla till, tätt intill botten i de djupaste delarna av sjön. Hon har blivit stor genom att stanna kvar nere vid botten, dit gäddfiskarens beten mycket sällan når!

9. Uppträd tyst och försiktigt på fiskeplatsen!

Åk aldrig genast in på grunt vatten där du tänker fiska, utan slå av den bullriga bensinmotorn ett bra stycke utanför grynnan eller grundbotten och kasta över platsen från långt håll. Ro sedan in till fiskeplatsen eller ändå bättre kör runt den med en ljudlös Minn Kota elektrisk fiskemotor.

Med den elektriska fiskemotorn är det inga problem att hålla båten inom lagom kasthåll till de bästa fiskeplatserna utan att skrämma fisken med motorbuller och årplask. Genom att moderera hastigheten hos fiskemotorn kan du också hålla båten inom lagom kasthåll från stranden, tills du med spinn eller haspel fiskat av varenda millimeter produktivt vatten.

Vid fiske från båt, men också vid fiske från land, är det mycket viktigt att du närmar dig gäddan tyst och försiktigt på grunt vatten, för här är hon mer lättskrämd än på djupt.

Detta gäller även om gäddan har goda kamouflagemöjligheter inne på grundvattnet. Hon känner sig ändå aldrig lika trygg som när hon har det kamouflerande djupet att simma ner i.

 10. Lär dig att ankra utan att skrämma fisken!

Ankra båten tyst och försiktigt när du sommar och höst fiskar av lovartsidan på en friliggande grynna eller djupbranten i utkanten av en lekvik på våren. Ankaret får absolut inte dunsa ner i botten eller skrapa bland stenarna! Fiska i lovart! När du kommer från djupare vatten in mot branten, släpp ut 4-5 m av ankarlinan och låt båten långsamt driva inåt tills ankaret hakar fast. Mata sedan ut ytterligare 5-10 m ankarlina för att båten ska ligga stilla och inte driva vidare. På detta sätt kan du lättare fiska av djupbranten där ”monstergäddorna” står. Fiska nu ytterst långsamt och noggrant av branten åt båda hållen med långsamt sjunkande wobbler. Flytta båten ca 30 m från första ankringspositionen och upprepa avfiskningen av branten genom att kasta framåt i branten och även överlappa den tidigare ankringsplatsen. Flytta båten 30 m igen osv. Sydvända lovartvikar ger oftast bästa gäddfångsterna tidigt på våren!

11. Skapa ett för dagen “vinnande mönster”!

Bli inte missmodig när du fiskat några timmar utan att ha fått ett enda hugg! Kom ihåg att du inte i förväg exakt vet var fisken finns. Du har inget skäl att helt byta område innan du bildat dig ett “mönster”. Fortsätt att fiska dig framåt samtidigt som du testar olika beten och studerar både ekolod och sjökort. På detta sätt kan du noggrant studera och fiska av nya, heta platser och gamla favoritställen. Snart så börjar du hitta fisken. Var då noga med att memorera topografi, växtlighet och andra detaljer på varje ställe där du kommer i kontakt med fisk. Nu, när du vet var fisken uppehåller sig, kan du förflytta dig till andra platser som har samma typ av topografi och övriga egenskaper som stämmer med de ställen du redan fått fisk på. Detta kallas att skapa sig ett vinnande “mönster”!

Ett “vinnande mönster” består av rätt plats, rätt bete och rätt fisketeknik! När du söker efter stor gädda och lyckats skapa dig ett “mönster” för dagen som ger bra resultat då är det bara att fiska på. Det är tidig vår och du hittar en “monstergädda” i en djupbrant utanför en lekvik. Fiska omsorgsfullt av det närliggande området med en sjunkande wobbler. Spinn in wobblern otroligt långsamt tätt utefter botten med varierande långa spinnstopp. Det lönar sig! Hittar du en stor gädda på en plats, står det i regel flera stora i närheten och väntar! Gäddorna kan stå tätt på en platå i djupbranten eller vid den nedre brytlinjen där slätbotten tar vid. De kan stå i en djupgrop mitt inne i en lekvik eller vid botten nedanför en bergsbrant. Som wobbler rekommenderar jag sjunkande Swim Whizz och Cisco Kid 600 eftersom jag själv genom åren tagit närmare 150 gäddor över tio kilo på dessa två wobblerfabrikat vid tidigt vårfiske. Självklart finns det massor av andra bra wobbler att välja bland.

12. Sök gäddan på skuggsidan vid starkt solljus!

Fiska alltid först på skuggsidan av en grynna eller undervattensklippa. Gäddan brukar ställa sig på skuggsidan av branten eller tätt intill grynnan nere vid botten för att undvika solljuset. Gäddan tycker inte om alltför intensivt ljus. Det starka solljuset gör henne olustig och hon blir dessutom bländad och kan bli temporärt blind. En gädda kan inte blunda eller dra samman pupillerna, utan gäddögat är som en fast bländare på en billig kamera utan variationsmöjligheter. Därför föredrar gäddan att jaga på grunt vatten vid dämpad belysning, och i djupare vatten jagar hon bäst vid fullt dagsljus.

Tidigt på morgonen och sent på kvällen jagar gäddan inne vid stränderna i grunda vikar och över strandbundna vegetationsbottnar men också nära ytan runt friliggande grynnor. Mitt på dagen går hon djupare. Då jagar hon längre ner i branterna vid de friliggande grynnorna, i smala sund och utanför skarpt utskjutande uddar.

Tag därför för vana att fiska grunt inne vid stränderna tidigt på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen hittas gäddan runtom friliggande grundområden och speciellt om dessa ligger i något sund eller i närheten av öar och vassa uddar.

13. Gör hårt och blixtsnabbt mothugg!

Det gäller att vara vaken när en gädda tar i. Iaktta linan koncentrerat under hela inspinningen. Gäddan hugger oftast snett bakifrån. När hugget kommer slackar linan. Nu! I detta ögonblick ska mothugget göras! I nästa ögonblick kan det vara för sent. Gäddan upptäcker omedelbart sitt misstag, tvärbromsar, gapar, utvidgar munhålan med gälöppningarna slutna och pressar snabbt ihop munhålan igen utan att slå ihop käkarna, varvid en kraftig tryckstöt uppstår. På detta sätt spottar gäddan ut ett obehagligt föremål. Stora gäddor är mycket försiktigare att ta ett byte och snabbare än små när det gäller att spotta ut nåt som känns fel. Är gäddan grov, gör flera mothugg! Vid det första fäster krokspetsarna bara helt lätt. Vid det andra, hårdare mothugget rycks krokarna in djupare i den hårda gäddkäften. Hullingarna tränger in och gäddan är fast! Lätta därefter lite på slirbromsen och drilla in gäddan till dig eller båten med lagom press. Försök inte att pressa in en stor gädda till båten, utan trötta ut henne på avstånd. Att sätta hård press på en fullvuxen gädda är det största misstag du kan göra. Hon är så stark att hon med lätthet kan räta ut krokarna, slita av linan eller knäcka spöet. Ge henne en mild men bestämd press under hela drillningen.

14. Fluorgul flätlina visar huggen snabbare.

Ögat är tio gånger snabbare än handen! För att se linan bättre och huggen snabbare använd gärna fluorgul eller fluororange flätlina!. Den påvisbara fördelen med fluorgul flätlina är att den är lättare att se vid pimpelfiske, jiggfiske, spinnfiske, havsfiske och trolling. Alla sportfiskare vill ju kunna se en plötslig slackning eller en liten, nästan omärkbar darrning hos linan. Det är exakt just då som fisken lyfter eller snuddar vid betet! Om du tror att fisken skyggar för eller skräms av en ljust gul eller orange färg, då kan du svartmåla 2 – 3 meter av linan närmast betet med en vattenfast spritpenna.

15. Lägg på flätlinan hårt på spolen.

När du ska fiska med flätlina är det nödvändigt att den sträcks ordentligt vid påspolningen på rullen och helst bör linan vara våt när du spolar på den. Själv gör jag så här. Jag knyter på en hårt sträckande wobbler som en Cisco Kid 1800 i ena linänden. Sedan släpper jag ut hela linan bakom den långsamt gående båten. Nu blir hela linan våt! Sedan trär jag den andra linänden genom spöringarna på mitt spö och knyter fast linan på rullspolen. För att flätlinan inte ska glida friktionsfritt på spolen vid ett mothugg eller under drillning av fisk, spolar jag på ett 50-tal varv med nylonlina längst in på spolen. Nylon mot flätlina skarvas bäst med dubbel tubknut (Uni-Knot to Uni-Knot). Sedan kör jag båten så att Cisco Kid 1800 wobblern sträcker flätlinan hårt. Då kan jag också spola upp linan hårt och tätt på rullen.

16. Kontrollera linan efter varje hugg!

Var alltid mycket noga med att kontrollera den yttersta lindelen så snart du haft en gädda på kroken eller fått ett bottennapp. Har linan skadats måste den givetvis kapas och knytas om före nästa kast. Man bör också kapa av linan en halvmeter längst ut före varje fisketillfälle. Du får inte glömma att den yttersta lindelen och knuten utsätts för en chock vid varje kast.

Gäddan har vassa tänder och tuggmattan i gäddans gom river lätt av en fiskelina. Använd därför alltid ståltafs vid gäddfiske; tunnare tafs vid fiske i klara vatten och grövre vid fiske i grumliga vatten. Men använd aldrig så grov tafs att betets rörelser påverkas eller fördärvas.

17. Håll krokarna nålvassa!

Med slöa och rostiga krokar kan du bara kroka smågäddor. Stora gäddor är hårda i käften. Till dessa fordras nålvassa krokar. Ha alltid med en kontaktfil eller ett krokbryne i fiskeboxen. Använd kontaktfilen och fila från bågen mot krokspetsen på båda sidorna om hullingen och på utsidan.

När du filat färdigt skall alla krokspetsarna vara vassa som synålar. Räta sedan ut krokspetsarna några millimeter på betets stjärtkrok. Då fastnar gäddan ofta i själva hugget. Hos en nyköpt krok är dess skänklar parallella med skaftet eller något inåtriktade. På en sådan krok hugger sig sällan någon gädda fast. Kom ihåg att vassa krokar betyder bättre fiskelycka!

18. Lär dig att fiska perfekt med tio olika beten.

Lär dig att kunna hantera tio olika beten perfekt i stället för femtio som du fiskar med lite då och då och aldrig lär dig ordentligt. Välj ut fyra olika wobbler, tre jerkbaits, två skeddrag och en spinnare i varierande storlekar och färger. Tänk på att de utvalda betena skall täcka olika djup och hastigheter. De utvalda betena kommer nu att användas och fungera vid 95 % av dina framtida fisketillfällen. Ditt enda återstående problem blir att hitta fisken.

19. Visa storgäddan respekt.

Försök aldrig att pressa in en monstergädda till båten, utan trötta henne på avstånd. Att sätta hård press på en fullvuxen gädda är det största misstag du kan göra. Hon är så stark att hon med lätthet kan räta ut krokarna, slita av linan eller knäcka ditt spö. Efter mothugget skall du lätta på slirbromsen och ge henne en mild men bestämd press under hela drillningen. Väl trött är gäddan lätt att få i båten med ett stadigt nackgrepp, stor håv eller långskaftad huggkrok, nackgrepp för de små, håv eller gällocksgrepp för de större och huggkrok eller gälkorgsgrepp för Saidagäddorna, monstergäddorna. Att använda huggkrok fordrar rutin för att inte skada gäddan. Sätt spetsen på huggkroken försiktigt under “hakan” på gäddan. Ryck eller slit inte gäddan ombord utan lyft henne varligt och försiktigt som om hon vore ett spädbarn. Ett häftigt ryck och gäddan blir galen och börjar slå eller snurra runt. Då gäller det att snurra med huggkroken så att inte gäddans käkben går av. Släpp aldrig tillbaka en gädda med avslitet käkben! C&R är upp till dig och dem du fiskar tillsammans med!

20. Använd styvt spö och multirulle.

Ett 9 – 11 fot långt, styvt tvåhandsspö är ett utmärkt instrument vid gäddfiske. En av mina gamla följeslagare, ett verkligt fiskeproffs, är mycket noga med sin gäddfiskeutrustning. Han använder 0,36 mm PowerPro spectralina i stället för 0,50 – 0,60 mm homogen nylonlina till sina stora, tunga gäddwobbler. “Att fiska med nylonlina är som att fiska med gummisnodd”, säger han. Han har ett 11 fot (3,4 m) långt BFT Pike Furusund spinnspö, specialbyggt av Tony Fordham i England på en Sportex kryssvävd karbon/kevlarklinga. Under hela inspinningen har han alltid tummen lätt mot spolen på sin Ambassadeur 6500 CS Rocket rulle. Med tummen på spolen kan han känna varje hugg. Det har ingen betydelse hur lätt hugget är. Det telegraferas ändå från betet genom linan till den känsliga tummen. Med det styva spöt kan han lätt känna det minsta lilla nafs på betet. Ett mjukt spö fungerar som en stötdämpare på en gammal jenkarbil, det absorberar känslan av hugget. Det är därför mycket viktigt att du väljer rätt typ av spö, rulle och lina till ditt gäddfiske.

21. Lär dig topomarkera vid ditt båtfiske.

Topomarkörer är obetalbara hjälpmedel vid allt båtfiske i skärgård och insjöar på inte alltför stora djup. Om de inte finns att köpa kan du tillverka dina egna topomarkörer av balsaträ eller cellplast. Gör dem H-formade och cirka 15 cm i fyrkant av 4 cm tjockt och hårt flytmaterial. Måla dem i signalorange färg och linda på topomarkörerna cirka 50 m stark, spunnen lina och använd ett 300 grams sänke som tyngd. Se till att du har minst ett dussin topomarkörer i båten. Numrera dem 1 till 12 med svart, kraftig spritpenna. Då¨kan du lättare hålla rätt på dem. Tack vare topomarkörens flata H-form fortsätter inte linan att vindas av så att topomarkören driver iväg med vinden. Den ligger kvar på vattenytan när sänket tar botten. Med topomarkörerna kan du t.ex. markera upp 5-meterskurvan på en grynna, en friliggande grundtopp, en djuphåla eller djupbranten i en gäddlekvik, en udde eller kanten på ett natebälte. Vid trolling efter gös och annan stimfisk markerar du huggplasen med en topomarkör. Då kan du vända och gå kontrakurs eller köra en runda och komma tillbaka på samma sätt och från samma håll som den förra gösen högg vid. Topomarkören är också ett måste om du skulle råka tappa ett spö med rulle eller något annat värdefullt överbord.

23. Svärta skeden på din Cisco Kid och få fler hugg.

På alla mina Cisco Kid-wobbler har jag svärtat skedens under- och översidan med vanlig spritpenna. Detta gör jag för att hindra de horisontella solljusreflexerna från att blända och skrämma efterföljande Gäddor och Gösar. Svarta och även röda spritpennor har jag alltid i fiskeboxen för att matta hakskedarna på wobbler eller rita lockande huggprickar eller diagonalränder.

Du kan få dina Cisco Kid 600 och 1800 att simma bättre och livligare i vattnet. I hakskeden fram sitter antingen en dubbelhake med en liten och en stor ögla samt ett skjutbart hylslås på mitten eller så sitter det en fjäderring i skedöglan. Sitter det en dubbelhake i skeden ska den större öglan och inte den mindre vara fäst i hakskeden. Dubbelhaken kan fastna i ett läge och låsa wobblerns simmande rörelser i vattnet. Själv plockar jag alltid bort dubbelhaken och monterar en kraftig fjäderring som får plats och kan röra sig innanför bygeln på skeden. Är fjäderringen för grov, då låser den gången på Cisco Kid-wobblern, så att wobblern går som en stel pinne genom vattnet.

För att få Cisco Kid-wobblern att vicka yvigare och locka mer i vattnet böjer jag ner skeden en aning. Då wobblar den yvigare i sidled men går samtidigt lite grundare i vattnet.

En Musky Cisco Kid 621 (Black Silver) har varit en av mina bästa fiskevänner sedan våren 1959 vid jakten efter riktigt stor gädda!

24. Tillverka dina egna gäddtafsar.

Ofta blir gäddtafsarna skrynkliga eller skadade efter ett mindre antal fångade gäddor. Sedan många år tillbaka tillverkar jag alltid mina egna gäddtafsar. Som material har jag oftast köpt Berkleys plastöverdragna wire och hylsor i klasserna 20, 30, 60 och 80 LBS. Jag använder både svart och ofärgad, blank wire. Som hakar och lekande föredrar jag idag den fjäderstarka Patriot “CrossLock” 8530-2 till 20 och 30 LBS tafsar samt ännu kraftigare 85 LBS “DuaLock” FDSO5 hakar till 60 och 80 LBS wire. Mina gäddtafsar är 20 – 35 cm långa. De är alltid minst 5 cm längre än betet jag fiskar med. När jag tillverkar en gäddtafs trär jag wiren först genom hylsan, sedan genom lekandets ögla och sedan genom hylsan två gånger. Detta innebär att jag trär wiren tre gånger genom hylsan. Det blir då en liten låsögla på insidan av hylsan som hindrar wiren att glida ur hylsan. Slutligen klämmer jag mycket försiktigt ihop hylsan i vardera ändan på tafsen med min wiretång. Klämmer jag för hårt då skadar jag wiren.

25. Laga dina sönderbitna jerkbaits och wobbler.
Många wobbler på fiskemarknaden är tillverkade av celluloid eller ABS-plast. Cellluloidwobblern är transparent, dvs genomskinlig och abswobblen är gul eller vit till färgen innan den målats. Om en gädda bitit hål på en celluloidwobbler kan du laga hålet med Karlssons klister, ett material som går i kemisk förening med celluloidplasten. Om en gädda bitit hål på en abs-plastwobbler kan du laga hålet med epoxylim. Du kan t.o.m. förstora wobblerns haksked eller göra en ny haksked med epoxylim. Ibland kan det vara mycket svårt att hitta hålet där wobblern läcker in vatten. Stoppa då wobblern i frysen några timmar så att wobblern kyls ner till minusgrader. Plocka ut wobblern ur frysen och doppa den i hett vatten. Efter en stund börjar det bubbla luft ur hålet eftersom den nerkylda luften expanderar och pyser ut genom hålet när wobblern upphettas. När du väl lokaliserat hålet efter gäddtanden i wobblern så kan du nu laga det.

26. Gäddans uppträdande och effektiv fisketeknik före leken.
Årets bästa gäddfiske börjar om våren en vecka efter islossningen. Gäddorna som befunnit sig inne vid land tätt under isen går nu ut på djupare vatten. De gäddor som stått djupt rör sig också. Gäddorna är oroade! De söker upp nya ståndplatser. Det kan ta en vecka efter islossningen innan de tänker på mat igen. På senhösten vandrar ytterskärgårdens gäddor inåt. Fortplantningsinstinkten har gripit dem. De söker sig tillbaka till en liknande vassvik eller gräsbotten som den där de själva föddes en gång. I branterna och i djupet alldeles utanför lekviken stannar de upp. Här väntar de tills de känner sig mogna för lek. Det är det ökande antalet soltimmar och den stigande vattentemperaturen som manar gäddorna till lek.

Det är i just detta tidiga vårskede, i samband med gäddleken, som den erfarne gäddfiskaren brukar göra storfångster på riktigt stora gäddor – monstergäddor. Gäddan tar inte i när den leker eller ska leka har många sagt mig. Tro det om du vill, många av mina största skärgårdsgäddor har jag tagit vid just denna tidpunkt på året. Nu omkring leken föredrar gäddan 15-20 cm långa och gärna ledade wobbler som rör sig mjukt och slingrande vid superlångsam inspinning med evighetslånga spinnstopp. För att locka den stora gäddan till hugg ska wobblern gå tätt utefter botten och spinnas in “lååångsamt” och gärna med upprepade spinnstopp efter varje kast!

Tidigt på våren, när isen nyligen har försvunnit, är all vegetation på mellanbottnarna nervissnad. Bottnarna mellan djupen och lekvikarna är ljusa och sterila. Ingen normalt funtad gädda vill bilda kontrast mot en sådan botten. Under dagen, när det är som allra ljusast, står gäddan kvar i djupet om den inte redan har gått in längst in i lekviken. Här inne är den ofta förlorad för spinnfiskaren. Mot eftermiddagen, när skuggorna blir långa och solen står lågt i väster, kommer många av gäddorna in på de ljusa mellanbottnarna på 3 – 5 m djup. Först nu är det dags att presentera sina slingrande wobbler för gäddorna här inne på mellanbottnarna. I branterna och på djupare vatten utanför lekviken på 4 – 7 m djup där står “monstergäddorna” och väntar på din långsamt sjunkande Swim Whizz, Cisco Kid eller den wobbler du lärt dig att fiska perfekt med. Själv föredrar jag Bomber 16A och ledade Bomber 16J på 1,5 – 3,0 meters vattendjup, långsamt sjunkande Swim Whizz Nr 5 på djup mellan 3 och 5 meter samt Cisco Kid Nr 600 och den nya, ledade CKJ Wrangler på djup mellan 4 och 7 m. Personligt dagsrekord med sju gäddor över tio kilo har jag lyckats få på en långsamt sjunkande Swim Whizz Nr 563 med blå rygg, orange sidor och vit buk. Fisket ägde rum i utkanten av en lekvik i mitten av april. Tekniken ligger i att presentera wobblern ytterst långsamt tätt intill botten med långa pauser. I branterna och utanför lekvikarna går det bra att fiska efter monstergäddorna hela dagen så länge som det är så pass ljust att gäddorna kan lokalisera, dvs se, känna eller höra din wobbler.

27. Hitta gäddan genom trolling.

En av de säkraste metoderna att hitta både små och stora gäddor är trolling med flera beten på olika djup. Genom trolling kan du söka av stora ytor och djup och samtidigt lära dig hur sjön ser ut under ytan. Har du ett bra ekolod får du en bättre bild av din undervattensvärld. Memorera och skriv upp var du hittar gäddan och andra fiskar. Har du trollat av din sjö några gånger under olika årstider har du sannolikt lärt dig dig både gäddans och andra fiskarters stråk och ståndplatser under vår, sommar och höst. Att föra en noggrann fiskejournal visar dig vägen till ökade kunskaper och bättre fångster.

När du lokaliserat gäddans ståndplatser kan du ankra och spinnfiska av de heta områdena i solfjädersform. Är det grunt och lätt vind kan du också driva och spinnfiska av de ståndplatser du tidigare lokaliserat via trolling.

28. Sommargädda är trollinggädda.

Sommartid, den årstid gäddan växer och omsätter mest energi, hittas den stora gäddan ute i sjön på djupare vatten och inte på grunt vatten inne vid stränderna som under höst och vår.

Trolling är sannolikt den bästa gäddfiskemetoden under sommarmånaderna juli och augusti. Det är inte bara det att sommargäddan föredrar ett byte som rör sig snabbt i det uppvärmda vattnet, utan den verkligt stora fördelen med trolling är att betet alltid fiskar i nya vatten. Ju snabbare man trollar, desto mera vatten hinner man fiska av. Det går att trolla gädda vid 1,2 – 1,7 knop under höst och vår, men sommartid tycks gäddorna hugga bättre vid 1,8 – 2,8 knops fart.

29. Stopp och Kör-metoden.

Den konstanta trollinghastigheten ger sällan de bästa fångstresultaten, utan en ständigt ökande och minskande hastighet ger de flesta huggen. En effektiv metod vid trolling är att låta wobblern eller draget sjunka ner till botten innan båten sätts i rörelse. Starta sedan motorn och trolla ett stycke. Stoppa båten på nytt och låt betet sjunka ner mot botten igen. Denna “Stopp och Kör-metod” är mycket effektiv vid gäddtrolling i djupa och medeldjupa sjöar. Fiskemetoden är ovanligt fångstgivande under sommarmånaderna juli och augusti, när ytvattnet är varmt och gäddan befinner sig i djupare, kallare och syrerikare vatten.

30. Trigga gäddan till hugg.

När jag själv körde avancerad flerspötrolling med magnumwobbler över “heta” områden för stora gäddor, trollade jag ofta med fyra eller sex spön och parvis varierande linlängder. Innan jag började djuptrolla efter gädda och gös med leadcorelinor och djupriggar för att få ner wobblerna på önskade djup, använde jag 100 – 300 grams bananformade, egentillverkade blysänken med öglor av rostfri cykeleker i båda ändarna. Tack vare relativt korta linlängder och tunga sänken kunde jag provocera stora efterföljande Gäddor till att hugga wobblerna genom att hålla i spöt och dra spötoppen långt föröver och sedan blixtsnabbt föra spöt bakåt, så att det tunga sänket 1,2 – 1,5 meter framför wobblern dök och snabbt drog ner wobblern nedanför gäddans synperiferi. Ofta dök gäddan direkt efter och tog det flyende bytet, wobblern. Testa själv och du har lärt dig ett nytt knep att trigga monsterstora gäddor till snabba, våldsamma hugg!

31. Säkra wobbler och givande teknik på hösten.

Vill du fånga höstgädda i insjöar som Boren, Mälaren och Vänern samt många skärgårdsvatten kan jag rekommendera dig två wobbler som garanterar att du aldrig mer behöver åka hem utan att ha fått gädda. Som Nr 1 vågar jag föreslå den ledade Bomber B16J i färgerna XBON, XM7, XSIL och “Fegisen” XSIO. Har du inga ledade Bomber B16J kan du även fiska framgångsrikt med den vanliga, oledade modellen Bomber B16A. Med Bomber B16J och B16A fiskar du i vattendjup på 0,7 – 2,5 meter.

Som Nr 2 vill jag föreslå Mälarklassikern Heddon “Lucky 13” X2500 i färgerna BBR, GRA, NB och VRBG och Med “Lucky 13” fiskar du framgångsrikt på 0,5 till 2,0 meters vattendjup.

Vid september- och oktoberfiske med favoriterna ovan ska du “veva snabbt” och fiska i “solfjäderform” i vikar, runt uddar och utmed stränder där vinden ligger på. Riktiga “Hot Spots” för höstgäddan är över och i kanterna av gäddnate- och krusnatebankar. Glöm inte att du för garanterad gäddfångst måste kasta där vinden ligger på, veva snabbt med ett eller två spinnstopp vid varje kast och gärna välja att fiska i lite grumligare partier. Ju flera gäddor du krokar, desto större är chansen att du lyckas fånga en över 15 kilo!

32. För ett lyckat senhöstfiske kolla vindriktningen dagarna före!

För ett lyckat senhöstfiske efter gädda gäller det att lägga märke till vindriktning och vattentemperatur. Du kan fiska efter gäddan där vinden ligger på (lovartsidan) ända tills vattentemperaturen kryper under +4 gr.C. Då börjar gäddan söka lä i vindskyddade vikar samt bakom uddar och mindre, skyddande öar. Kolla också vindriktningen några dagar före fisketuren! Där vinden har legat på flera dagar i sträck, där hittar du sannolikt gäddan med stort “G”.

Variera inspinningshastigheten vid vart tredje kast tills du funnit vilken fart på betet gäddan hugger vid. Någon gång kan gäddan hugga på riktigt snabba wobbler under senhösten, men långsam inspinning med ett eller två spinnstopp efter varje kast brukar vara mest framgångsrikt vid senhöstfiske efter stor gädda. Ledade wobbler som Bomber 16J och Cisco Kid CKJ Wrangler, som rör sig yvigt vid långsam inspinning brukar kunna forcera stora gäddor till hårda, blixtsnabba hugg.

I november och december fungerar gäddfisket bra under dygnets alla ljusa timmar. Glöm bara inte mitt grundtips att fiska där vinden ligger på och speciellt där det är lite grumligare vatten…gärna runt och utmed natebankarna. Ödsla inte många kast på varje plats så här års. Nötfiske i branterna hör våren till! Nu på senhösten hugger gäddan ofta i första eller andra kastet. Ankra inte utmed grunda strandkanter, i flader och vikar utan driv med vinden och kasta av i medvind och solfjädersform. I djupare vatten måste man ankra för att kunna fiska av “Hot Spotsen” effektivt. Här får du byta ut den ledade Bomber 16J wobblern mot en mera djupgående wobbler som Cisco Kid 600 och CKJ Wrangler, Rebel DJ30S samt Swim Whizz Vid jerkbaitfiske gäller exakt samma regler och färger. Kör med ett grundgående jerkbait på vattendjup mellan en och tre meter och långsamt sjunkande jerkbait i djupare vatten.

Stora gäddor över 12 – 14 kilos vikt påträffas inte ofta inne på riktigt grunt och klart vatten där de har svårt att jaga och överrumpla snabba bytesfiskar. Sök de stora gäddorna i något djupare eller grumligare vatten och då gärna i utkanterna av mindre kullar med cabomba, gäddnate och krusnate. Ibland hittar du stora gäddor i ännu grundare vatten under senhösten, men det är sannolikt utmed kanter där vinden ligger på hårt eller har legat på hårt under flera dygn och samlat upp mängder med småfisk.

34. Ge inte upp för lätt!

En förklaring till att många sportfiskare inte får någon gädda är att de ger upp alltför lätt. De fiskar någon timme och sedan säger de att gäddan inte är i hugget. Det är kanske sant, men när gäddan är i hugget, då sitter dessa fiskare hemma framför datorn eller TV:n.

Glöm inte att den som fiskar i 15 timmar har 15 gånger större chans att få gädda än den som fiskar i en enda timme.

Det är väl självklart att den som är ute ofta och fiskar lär sig känna sina fiskevatten. Han lär sig hur gäddan uppträder, ändrar födovanor och förflyttar sig från vecka till vecka under hela fiskesäsongen. Den som fiskar regelbundet får också den rutin som krävs för goda resultat, den rutin som fordras för att underhålla “fishfeelingen” – en känsla som delvis kan beskrivas i följande meningar: “Jag använder rätt bete! Där står gäddan! Nu hugger hon!”

Nästa artikel2011 års bästa gäddbete – Alien Eel